top of page
Naamloos-1.png
Blad.png

Releaf

Bij het verlies van een dierbare proberen we kinderen vaak te beschermen van het verdriet, maar zij hebben ook hun rouwproces. Het is belangrijk dat we hier aandacht aan geven omdat kinderen hun verdriet verstoppen om het niet zwaarder te maken voor mama of papa.

Releaf laat gezinnen met jonge kinderen op een fijne manier communiceren over rouw en het verlies van een dierbare. Door samen even bewust stil te staan bij het verlies en de mooie herinneringen te delen wordt ook het verdriet gedeeld en op deze manier samen gedragen.

Met spelelementen en aan de hand van vraagkaarten wordt praten over dood zijn gemakkelijker, ook voor gesloten kinderen die moeilijker spreken over hun gevoelens. Hierdoor kunnen ze herinneringen verzamelen die waardevol zijn voor het kind en de ouder. De herinneringen worden genoteerd en toegekend aan een levend object, in dit geval een boom. Naarmate het rouwproces vordert zullen de herinneringen vereeuwigd worden in een tastbaar object, in dit geval een speeldeken.

Door het antwoord op de vragen in een boom te hangen en later op het speeldeken te naaien, creëer je een mooi visueel eindresultaat waar je altijd naar kan teruggrijpen als je je verdrietig of eenzaam voelt. De spelelementen zijn zo vormgegeven dat ze gemakkelijk in een boom te bevestigen zijn, maar ook dat je er zowel tekst op kan schrijven als een foto of tekening aan kan hangen.

Met Releaf kan je als gezin zelf en op je eigen tempo aan de slag met je rouwproces. Je kan het vastnemen wanneer je daar zelf nood aan hebt op een moment dat voor jou past, zonder de hulp van een psycholoog of therapeut. Kinderen en ouders kunnen het speeldeken en de spelelementen gebruiken zolang zij dit nodig vinden.

Naamloos-1.png
Blad.png
bottom of page